Το 97% των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών κινδυνεύει κυρίως από δύο φυτοφάρμακα

Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος δημοσίευσε την πρώτη της ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στα απειλούμενα είδη και διαπίστωσε ότι το 97% των ειδών, δηλαδή περίπου 1.800 ζώα και φυτά που έχουν τεθεί υπό προστασία, κινδυνεύουν περισσότερο από το μαλαθείο και το χλωροπυριφός, δύο κοινά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον.

plane

Επίσης το εντομοκτόνο διαζινόν θεωρείται ότι μπορεί να βλάψει το 78%, των υπό εξαφάνιση ειδών. «Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων που ενέχουν τα φυτοφάρμακα για την άγρια ζωή. Πολλά είδη συμπεριλαμβανομένων πτηνών, βατράχων, ψαριών και φυτών βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης», δήλωσε ο Nathan Donley, επιστήμονας στο Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα. «Ελπίζουμε το επόμενο βήμα να είναι κάποια κοινά μέτρα που θα βοηθήσουν στην προστασία αυτών των ειδών και ταυτόχρονα των αποθεμάτων νερού και κατά συνέπεια της δημόσιας υγείας.»

Και τα τρία αυτά φυτοφάρμακα είναι οργανοφωσφορικά, θεωρούνται απαρχαιωμένα και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Χρησιμοποιούνται ευρέως στις καλλιέργειες καλαμποκιού, καρπουζιού και σιταριού. Το χλωροπυριφός αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση για να απαγορευθεί για χρήση σε καλλιέργειες τροφίμων στις ΗΠΑ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πέρυσι ανακοίνωσε ότι το μαλαθείο και το διαζινόν πιθανότατα είναι καρκινογόνα. Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι υψηλή.

Μετά από αυτές τις αξιολογήσεις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας φύσης των ΗΠΑ και η Εθνική Υπηρεσία Αλιείας καλούνται να παρουσιάσουν βιολογικές δράσεις που θα αντικαταστήσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά δεν θα βλάψουν πια, κανένα απειλούμενο είδος. Ως μέρος μιας νομικής συμφωνίας με το Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα, αυτές οι βιολογικές δράσεις έχουν προθεσμία να παρουσιαστούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2017.

πηγή: EcoWatch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.